Hoe nl.kunst.sf+fantasy begon.

Deze geschiedenis van hoe nl.kunst.sf+fantasy (NKSF) begon is gebaseerd op de laatst geposte FAQ die voor deze nieuwsgroep gemaakt is. Deze werd gepost op 23 augustus 2002 en het betrof versie 2.5. Deze FAQ werd onderhouden door Dave Stork, met behulp van Saskia, Ninia en Jonathan Black. In zijn dankwoord bij het maken van de FAQ had Dave ook aandacht voor de assistentie van Peter Kleiweg bij het schrijven ervan. En denkende aan Peter, aan hem hebben we ook het prachtige logo van de site danken!
De FAQ zelf is redelijk achterhaald intussen en is om die reden van de site gehaald. Ze dient hierbij wel als bron voor dit stukje usenetgeschiedenis. Doel van deze FAQ was om op vaak gestelde vragen een antwoord te bieden zonder dat men eerst in de nieuwsgroep (NG) hoefde te posten. Daarnaast was het een hulpmiddel om snel de sfeer van deze NG aan te voelen.

De FAQ-tekst was dusdanig van een goede kwaliteit dat ik deze bijna integraal heb kunnen overnemen. Bepaalde aantekeningen zijn in italic aangebracht. En ik heb hierbij de keuze gemaakt om de tekst zo hier en daar aan te passen dat ze verwijst naar de verleden tijd op die plekken waar het echt niet meer het heden reflecteert.

Oprichting en Historie van NKSF (waarom KUNST en SF+F).

De oprichting heeft plaats gevonden in juli 1997. De nl.media.tv groep werd vaak bevolkt door SF-liefhebbers. Vanuit deze groep is het initiatief (gestart door Pieter Kleine) gekomen om een aparte sciencefictiongroep te starten. Omdat gevreesd werd dat dit te beperkend was en dus de kansen om een reële groep te creëren te klein zouden zijn (er moet namelijk gestemd worden voordat een groep opgericht mag worden binnen de NL.* hiërarchie), werd besloten om een ruimer onderwerp te nemen.
Een andere reden was dat veel kijkers ook lezers van SF en Fantasy boeken waren. Besloten werd om de thema's SF en Fantasy aan te houden. Ook werd er kort gediscussieerd om horror toe te voegen, maar aangezien het toenmalig aantal aanhangers erg klein was en omdat het iets verder wegstond dan SF en Fantasy onderling, werd besloten dit niet in de naam op te nemen. Een beperking was ook dat de naam nl.kunst.sf+fantasy+horror technisch niet altijd mogelijk was (vanwege oude newsservers). Wel waren Horror postings welkom.

Omdat binnen de verschillende media die besproken zouden worden de nl.media.tv.* hiërarchie te beperkend was, werd besloten om de nl.kunst.* hiërarchie te gebruiken. Hoewel door enkelen, of zelfs velen, niet ideaal gevonden (en dat is nog steeds zo) was dit het beste alternatief. Uiteindelijk werd nl.kunst.sf+fantasy goedgekeurd en opgericht.

In het begin was het een rustige groep met evenveel postings over SF (met name Star Trek) als over Fantasy (enkele postings per dag), maar dat veranderde.

In september 1999 was er een discussie om de SF en Fantasy te splitsen in twee aparte groepen en een derde horrorgroep te beginnen (nl.kunst.horror). Dit voorstel vond niet veel voorstanders, omdat de groep nog niet overspoeld werd door postings. Belangrijker was echter dat de grenzen tussen de thema's vaak erg vaag zijn. Om dus cross-posting te voorkomen (en dat dus een SF-fan ook fantasy postings ziet) kon men beter een groep houden voor alle thema's. Dezelfde discussie vond weer plaats gedurende de zomer van 2002, toen er een initiatief (buiten NKSF) kwam om nl.eeuwig.buffy op te richten. Uiteindelijk bleek er toch niet genoeg redenen en animo te zijn om dit initiatief door te zetten. De groep nl.kunst.sf+fanstasy blijft dus bestaansrecht hebben.

""Al met al een jonge, relatief rustige en vooral gezellige groep, waar iedereen respect voor elkaars smaak heeft." was de afsluitende zin in versie 1.0. [van de FAQ]. Augustus 2002 veranderde dat. Zo rustig was de NG niet meer, o.a. door veel nieuwe mensen en de Grote Fleemwars™. Weer werd een eventuele afsplitsing voorgesteld (nl.kunst.sf+fantasy.boeken en nl.startrek) of een naamsverandering. Men vond ook dat de Star Trek discussies te veel de boventoon voerden, samen met de OT-discussies. Dit heeft geleid tot vele verhitte discussies (de Tweede Fleemwar™). Wat dit voor gevolgen had moest nog duidelijk worden. Maar duidelijk was dat de tijden waren veranderd. Maar dat hoefde niet te betekenen dat dit slecht was. [En dat is een waarheid die nog steeds geldt!]

"In deze NG heeft het geleid tot nieuwe initiatieven en een beter begrip voor elkaar." was de afsluitende zin van versie (1.1) [van de FAQ]. De leestlijst kon men geslaagd noemen (afgezien van de samenvattingen...). Intussen zijn naast verschillende initiatieven (zoals de tags en de leeslijst) ook regelmatig In Real Life Meetings (IRLM) geweest. De eerste was in Rotterdam tijden de Federation Science expositie.

Terugkerende kwesties: o.a. definities SF en Fantasy (meningen).

Een van de meest belangrijke terugkerende kwesties was die van de definitie van SF en Fantasy. Vanaf de oprichting hebben discussies hierover nog nooit tot een conclusie geleid waarover iedereen tevreden is. Waarschijnlijk komt dat omdat iedereen hier een eigen mening over heeft. Een voorbeeld is dat sommigen menen dat Star Wars eigenlijk een sprookje is (dus fantasy elementen bevat) en overgoten is met een sciencefictionsausje (vrij naar ehm, iemand). In ieder geval een bron van (verhitte) discussies, dus weet waar je aan begint!

Ook werd regelmatig de discussie gevoerd welke Star Trek de beste is. In deze NG woedde de strijd tussen DS9 en VOY. Over het algemeen vonden sommigen DS9 beter omdat het spannender was en anderen VOY omdat deze eleganter was. De verslavende factor van Star Trek werd een enkele keer aangehaald; om maar toch te kijken naar het bv. 'saaie' VOY.

Er waren ook veel discussies over Buffy [The Vampire Slayer]. Of het wel of niet een "teeny" serie was en of het wel of niet in NKSF hoort. Uiteraard hoort Buffy in NKSF en uiteraard heeft het meer lagen zoals de meeste genreseries in NKSF.

Andere stevige discussies gingen vaak over off-topic dingen. De onderwerpen zijn vaak zwaar en leiden soms tot verhitte discussies. Voorbeelden zijn wetenschap, religie en andere levensvisies.

Etenswaardigheden i.p.v. wetenswaardigheden, hebben NKSF ook al bestormd. Kijk dus niet vreemd op als men opeens over een bepaalde ijssoort zit te zwijmelen. Ook Fanta Lemon is bezig aan een roemvolle carrière binnen NKSF. :-P

Aan mensen die een bijzondere bijdrage aan de nieuwsgroep leverden, werd het Gouden Lepeltje™ toegekend. Er was geen stemming over wanneer deze werd uitgereikt. Het werd gewoon gedaan door de Commissie Gouden Lepeltjes (CGL). Officiële Lepeltjeshouders zijn hier te vinden.

Een leuk fenomeen was de Star Trek soap. Een gehele verhaallijn ontstaan door een opmerking over de soapigheid van VOY. Parodiële Fan Fiction ten top op deze site. Daarnaast is er ook "In de ban van de sterren" en NKSFs "Kettingverhaal".

Het fenomeen 'NKSF-Survivor'.

Nadat de laatste FAQ was gemaakt moet ik aan de historie, vooral voor wat betreft het eerste decennium van deze eeuw, stilstaan bij 'NKSF-Survivor'. Het was een bloedstollend leuk spel gebaseerd op eliminatie per stemrondes van favoriete SF, Fantasy en Horror personages.
Dit legendarische spel werd georganiseerd door Andrea! en Saskia en werd gespeeld in de jaren 2002, 2004 en 2006. Mensen konden binnen NKSF niet alleen personages wegstemmen die ze niet wilden als winnaar, ze konden ook hun eigen favoriete kandidaten promoten. Een gigantische creatieve golf overspoelde de NG en er werd gewoon kunst geproduceerd! De grote winnaars onder de personages waren uiteindelijk respectievelijk: Susan Ivanova (van 'Babylon 5'), Faith Lehane (van 'Buffy the Vampire Slayer' en 'Angel') en in het laatste jaar de Negende Doctor (van 'Doctor Who').

Bekende NKSFers.

In de meer dan 20 jaar dat NKSF bestaat en bij honderden bezoekers is het statistisch natuurlijk niet uit te sluiten dat een aantal van ons bekende Nederlander was of is geworden. Met genoegen kunnen wij vaststellen dat een aantal van ons zelfs een eigen Wikipediapagina heeft! Alhier zijn in alfabetische volgorde:

Slotwoord.

Nu, 19 jaar na het posten van die laatste FAQ waarop deze korte geschiedschrijving van de NG is gebaseerd, kan men stellen dat de drukte relatief een heel stuk minder is. Waren er vroeger, in het jaar 2000 bijvoorbeeld, 752 posters en 32.894 berichten, in het jaar 2020 waren er 26 posters met in totaal 4.545 berichten. Maar toch houdt een klein groepje binnen NKSF het nog stug vol! :-) Het gemiddelde van het aantal berichten per poster liep op van 43,7420 naar 174,8077! NKSF is intussen een stuk minder druk, maar mensen hebben er nog steeds hart voor in tijden waarin hele andere NGs in Usenet veranderd zijn in naargeestige spooksteden. NKSF beperkt zich overigens niet tot Usenet. Intussen zijn er initiatieven gaande op Discord (NKSF Chat) en er zijn een tweetal Facebook groepen: Facebook Openbare Groep en Facebook Privégroep.

Meer dan 24 jaar na de oprichting kunnen we stellen dat NKSF nog leeft!

Wouter Valentijn, 15 november 2021.