Reglement Commissie Gouden Lepeltjes

Om in aanmerking te kunnen komen voor een Gouden Lepeltje [tm]:

Het lepeltje wordt in beslag genomen:

De CGL [tm] behoudt zich het recht voor de reglementen en voorwaarden te allen tijde en zonder vóóraankondiging te wijzigen.

Over lepeltjes (bv het al dan niet toekennen ervan) kan niet worden gecorrespondeerd, tenzij de commissie anders bepaalt.

De CGL [tm] kan niet worden omgekocht om een lepeltje uit te keren (behalve misschien voor een fles Coebergh voor Saskia en een fles Tia Maria voor Ninia), tenzij de commissie anders bepaalt.

Als een GLB (Gouden LepeltjesBezitter [tm]) zijn lepeltje kwijt is of heeft stukgemaakt kan er tegen een kleine vergoeding een nieuw lepeltje worden verstrekt, tenzij de commissie anders bepaalt.

Als men eenmaal een Gouden Lepeltje bezit, dient men zich altijd aan de reglementen te houden, tenzij de commissie anders bepaalt.

De commissieleden zijn in principe voor het leven, tenzij de commissie anders bepaalt.

De commissieleden komen niet in aanmerking voor een gouden lepeltje, tenzij de commissie anders bepaalt.

De volgende mensen zijn inmiddels in het bezit van een Gouden Lepeltje [tm]:

Jonathan Black
voor het introduceren van een nieuwe deelnemer: Saskia, in n.k.s+f (oktober 1999)
Dave Stork
voor het maken en onderhouden van de FAQ (november 1999)
Andrea!
voor het introduceren van Soap Trek (april 2000)
Peter Kleiweg
voor diverse bijzondere verdiensten, waaronder het introduceren van de leeslijst. (mei 2000)
Pieter Kleine, a.k.a. Rhodanos
vanwege het oprichten van de nieuwsgroep, het trouwe posten van DVD- en ander nieuws alsmede zijn regelmatige en waardevolle bijdrage aan de discussies rond onze favoriete tv-series (mei 2001)

Commissie Gouden Lepeltjes
(© 2000 CGL, alle rechten voorbehouden)