nl.kunst.sf+fantasy FAQ

Versie 2.5 Posted 23-08-02

Historie:

Versie 2.0 Posted 15-03-01
Versie 1.43 Posted 14-03-01
Versie 1.42 Posted 25-01-01
Versie 1.41 Posted 12-12-00
Versie 1.4 Posted 12-12-00
Versie 1.3 Posted 5-10-00
Versie 1.2 Posted 1-9-00
Versie 1.1 Posted 9-2-00
Versie 1.0 Posted 14-11-99
Versie 0.99beta. Eerste post 31-10-99

Deze FAQ wordt onderhouden door Dave Stork met behulp van Saskia (saskia@nksf.nl), Ninia (ninia@nksf.nl) en Jonathan (jonathan@nksf.nl). Opmerkingen en suggesties etc. posten in nl.kunst.sf+fantasy (nkSF) of mailen naar jericho@nksf.nl. De meest recente versie is te vinden op http://www.nksf.nl . Deze site wordt bijgehouden door Jonathan Black (jonathan@nksf.nl).

Niets mag worden overgenomen / gereproduceerd zonder toestemming en bronvermelding. 1999-2002 © D.M. Stork.

De emailadressen in dit document mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Star Trek / Star Wars / Babylon 5 etc. copyrighted.


INHOUD:

Hoofdstuk 1 Inleiding

§1.1 Doel en gebruik nkSF FAQ
§1.2 nkSF: voor wie, voor wat en hoe + Charter?
§1.3 Oprichting en Historie van nkSF (waarom KUNST en SF&F)
§1.4 Terugkerende kwesties: o.a. definities SF en Fantasy (meningen)
§1.5 Postingtips
§1.6 Leeslijst
§1.7 Dankwoord

Hoofdstuk 2 Vaak Gestelde Vragen

§2.1 "Wanneer begint <omroep> weer met seizoen <x> van <serie>?"
§2.2 "Ik heb een aflevering gemist, doordat mijn video timer niet werkte! Help me!"
en "Hoe zat dat ook al weer met <personage>? Wat is er in al die tijd gebeurd?"

§2.3 "B5? SW:TPM? LOTR? Waar hebben jullie het over?"
§2.4 "Kan ik hier over Buffy/Horror posten?"
§2.5
§2.6 "Ik wil wat meer informatie over fanclubs"
en "Weten jullie wat over Role Playing clubs en andere spellen verenigingen?"
§2.7 "Waar kan ik kostuums, poppetjes e.d. kopen?"
§2.8 "Waar kan ik <serie> video's kopen?"
§2.9 "Ik wil op de hoogte blijven van alle nieuwtjes. Hoe bereik ik dat?"
§2.10 "Wat zijn al die [<afko's>] in de subjectregel?"
§2.11 "Waar kan ik afleveringen downloaden?"

Hoofdstuk 3 Afkortingen en Subject Tags

Hoofdstuk 4 Overigen

§4.1 Lijst Tijdschriften / Verenigingen
§4.2 Awards
§4.3 Informatie over omroepen en zenders
§4.4 Overig

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

§1.1 Doel en gebruik nkSF FAQ

Doel van deze FAQ is om op vaak gestelde vragen een antwoord te bieden zonder dat men eerst in de nieuwsgroep (NG) moet posten. Daarnaast is het een hulpmiddel om snel de sfeer van deze NG aan te voelen. Een ander hulpstuk daarbij is de officiële homepage van nkSF. Kijk maar op http://www.nksf.nl voor meer info over de regulars, voorgaande leeslijstconclusies en meer.

terug naar de inhoud

§1.2 nkSF: Voor wie, voor wat en hoe + Charter?

Voor iedereen die geïnteresseerd is in sciencefiction, fantasy en horror. Dit kan in verschillende media zijn: TV, Film, Boek en Games (zie Lijst Overig). Om gewoon de recente Star Trek: Voyager aflevering te bespreken of te vragen hoe dat ene boek van Frank Herbert ook al weer heette. Ook om bepaalde informatie te vragen, zoals wanneer er weer conventies zijn.

Eén Regelige Omschrijving:
nl.kunst.sf+fantasy - Science Fiction, Fantasy en Horror.

Charter:

Een forum voor liefhebbers van Science Fiction, Fantasy en Horror.

Berichten met inhoudelijke besprekingen van recente films en boeken, en afleveringen van series die nog niet in Nederland op televisie zijn geweest, moeten worden voorzien van een waarschuwing in het onderwerp en van een spoilerspace.

Tevens is er ruimte voor éénmalige aankondigingen over bijvoorbeeld relevante evenementen en websites, inclusief een omschrijving. Commerciële berichten, tenzij vallend onder "aankondigingen", zijn niet toegestaan. Een bericht wordt als commercieel beschouwd als de poster er financieel belang bij heeft.

terug naar de inhoud

§1.3 Oprichting en Historie van nkSF (waarom KUNST en SF+F)

De oprichting heeft plaats gevonden in juli 1997. De nl.media.tv groep werd vaak bevolkt door SF-liefhebbers. Vanuit deze groep is het initiatief (gestart door Pieter Kleine) gekomen om een aparte sciencefictiongroep te starten. Omdat gevreesd werd dat dit te beperkend was en dus de kansen om een reële groep te creëren te klein zouden zijn (er moet namelijk gestemd worden voordat een groep opgericht mag worden binnen de NL.* hiërarchie), werd besloten om een ruimer onderwerp te nemen.
Een andere reden was dat veel kijkers ook lezers van SF en Fantasy boeken waren. Besloten werd om de thema's SF en Fantasy aan te houden. Ook werd er kort gediscussieerd om horror toe te voegen, maar aangezien het toenmalig aantal aanhangers erg klein was en omdat het iets verder wegstond dan SF en Fantasy onderling, werd besloten dit niet in de naam op te nemen. Een beperking was ook dat de naam nl.kunst.sf+fantasy+horror technisch niet altijd mogelijk was (vanwege oude newsservers). Wel waren Horror postings welkom.

Omdat binnen de verschillende media die besproken zouden worden de nl.media.tv.* hiërarchie te beperkend was, werd besloten om de nl.kunst.* hiërarchie te gebruiken. Hoewel door enkelen, of zelfs velen, niet ideaal gevonden (en dat is nog steeds zo) was dit het beste alternatief. Uiteindelijk werd nl.kunst.sf+fantasy goedgekeurd en opgericht.

In het begin een rustige groep met evenveel postings over SF (met name Star Trek) als over Fantasy (enkele postings per dag), maar intussen is dat veranderd.

In september 1999 was er een discussie om de SF en Fantasy te splitsen in twee aparte groepen en een derde horrorgroep te beginnen (nl.kunst.horror). Dit voorstel vond niet veel voorstanders, omdat de groep nog niet overspoeld werd door postings. Belangrijker was echter dat de grenzen tussen de thema's vaak erg vaag zijn. Om dus cross-posting te voorkomen (en dat dus een SF fan ook fantasy postings ziet) kon men beter een groep houden voor alle thema's. Dezelfde discussie vond weer plaats gedurende de zomer van 2002, toen er een initiatief (buiten nkSF) kwam om nl.eeuwig.buffy op te richten. Uiteindelijk bleek er toch niet genoeg redenenen en animo te zijn om dit initiatief door te zetten. De groep nl.kunst.sf+fanstasy blijft dus bestaansrecht hebben.

""Al met al een jonge, relatief rustige en vooral gezellige groep, waar iedereen respect voor elkaars smaak heeft." was de afsluitende zin in versie 1.0. Nu (aug 2002) is dat wat veranderd. Zo rustig is de NG niet meer, o.a. door veel nieuwe mensen en de Grote Fleemwars™. Weer werd een eventuele afsplitsing voorgesteld (nl.kunst.sf+fantasy.boeken en nl.startrek) of een naamsverandering. Men vond ook dat de Star Trek discussies teveel de boventoon voerden, samen met de OT discussies. Dit heeft geleid tot vele verhitte discussies (de Tweede Fleemwar™). Wat dit voor gevolgen heeft moet nog duidelijk worden. Maar duidelijk is dat de tijden veranderen. [enkele dagen later] Maar dat hoeft niet te betekenen dat dit slecht hoeft te zijn.

"In deze NG heeft het geleid tot nieuwe initiatieven en een beter begrip voor elkaar." was de afsluitende zin van de vorige versie (1.1). De leestlijst kan men geslaagd noemen (afgezien van de samenvattingen...). Intussen zijn naast verschillende initiatieven (zoals de tags en de leeslijst) ook regelmatig In Real Life Meetings (IRLM) geweest. De eerste was in Rotterdam tijden de Federation Science expositie.

terug naar de inhoud

§1.4 Terugkerende kwesties: o.a. definities SF en Fantasy (meningen)

Een van de meest belangrijke terugkerende kwesties is die van de definitie van SF en Fantasy. Vanaf de oprichting tot nu toe hebben discussies hierover nog nooit tot een conclusie geleid waarover iedereen tevreden is. Waarschijnlijk komt dat omdat iedereen hier een eigen mening over heeft. Een voorbeeld is dat sommigen menen dat Star Wars eigenlijk een sprookje is (dus fantasy elementen bevat) en overgoten is met een sciencefictionsausje (vrij naar ehm, iemand). In ieder geval een bron van (verhitte) discussies, dus weet waar je aan begint!

Ook wordt regelmatig de discussie gevoerd welke Star Trek de beste is. In deze NG woedt de strijd tussen DS9 en VOY. Over het algemeen vinden sommigen DS9 beter omdat het spannender is en anderen VOY omdat deze eleganter is. De verslavende factor van Star Trek wordt een enkele keer aangehaald; om maar toch te kijken naar het bv. 'saaie' VOY.

Zoals vraag 2.4 al suggereert zijn er al veel discussies geweest over Buffy. Of het wel of niet een "teeny" serie is en of het wel of niet in nkSF hoort. Uiteraard hoort Buffy in nkSF en uiteraard heeft het meer lagen zoals de meeste genreseries in nkSF.

Andere stevige discussies gaan vaak over off-topic dingen. De onderwerpen zijn vaak zwaar en leiden soms tot verhitte discussies. Voorbeelden zijn wetenschap, religie en andere levensvisies.

Etenswaardigheden i.p.v. wetenswaardigheden, hebben nkSF ook al bestormd. Kijk dus niet vreemd op als men opeens over een bepaalde ijssoort zit te zwijmelen. Ook Fanta Lemon is bezig aan een roemvolle carrière binnen nkSF. :-P

Aan mensen die een bijzondere bijdrage aan de nieuwsgroep leveren, wordt het Gouden Lepeltje™ toegekend. Er is geen stemming over wanneer deze wordt uitgereikt. Het wordt gewoon gedaan door de Commissie Gouden Lepeltjes (CGL). Officiële Lepeltjeshouders zijn hier te vinden.

De officiële CGL-regels staan hier: http://deadlock.et.tudelft.nl/~jonathan/nksf/cgl.html

Een leuk fenomeen is de Star Trek soap. Een gehele verhaallijn onstaan door een opmerking over de soapigheid van VOY. Parodiële Fan Fiction ten top op deze site. Daarnaast is er ook "In de ban van de sterren" en nksf's "Kettingverhaal".

terug naar de inhoud

§1.5 Postingtips

Naast de gewone netiquette (Netiquette: http://www.kinkhorst.com/usenet/, Leer Quoten: http://leerquoten.monster.org/ of http://www.xs4all.nl/~hensema/quote/.) en de normale beleefdheid (bijv. niet meteen klagen over de hoeveelheid ST of wat dan ook) zijn er nog extra richtlijnen waar men in deze NG zich aan moet houden.

Spoiler-richtlijnen

Berichten met inhoudelijke besprekingen van recente films en boeken, en afleveringen van series die nog niet in Nederland op televisie zijn geweest, moeten worden voorzien van een waarschuwing in het onderwerp en van een spoilerspace. Twijfel je of het een spoiler is, behandel het dan als een spoiler.

Tags

Een ander punt is het off topic (OT) posten. We hebben periodes gehad dat er wel erg veel (OT) discussies waren. Nu is afgesproken om een bepaalde structurering in het subject aan te brengen. Volgens de Kleiweg Methode:

  1. Zorg dat bij elk bericht dat je verstuurt de subject-header van toepassing blijft. Draden kunnen alle kanten op vertakken. Schrijf je een reactie die niet meer ingaat op het onderwerp (subject) van het oorspronkelijke bericht, pas dan de subject-header aan. Dit maakt het eenvoudiger de verschillende aftakkingen in een discussie uit elkaar te houden, en ook na vele reacties discussies over het oorspronkelijke onderwerp nog terug te vinden.

  2. Gebruik tags in de subject-header voor berichten over onderwerpen waarover zeer veel geschreven wordt. Mensen die deze onderwerpen niet willen volgen kunnen dan deze berichten er automatisch laten uitfilteren. Deze tags worden gebruikt:

    Er worden wel eens niet "officiële" tags gebruikt. Meestal kan men de afkorting vinden in Hoofdstuk 3. Als men dan toch perse een niet officiële tag wil gebruiken, neem dan deze.

terug naar de inhoud

§1.6 Leeslijst

Om discussies over boeken te motiveren, is in deze NG de leeslijst ingesteld. Hieronder is de procedure om een leeslijst te beginnen neergezet (met dank aan Peter Kleiweg):

  1. Iemand stelt een titel voor. Geeft op waarom hij of zij voor dit boek kiest. Zegt wat voor genre het is. Voorsteller moet er zeker van zijn dat het boek momenteel makkelijk te krijgen is. Zeg het er ook even bij als het boek erg duur is.
  2. Minimaal twee mensen die het een goed voorstel vinden zeggen "ik doe mee".
  3. De keus is gemaakt. Voorsteller en instemmers verplichten zich dit boek binnen twee weken gelezen te hebben (drie weken voor erg dikke boeken). Iedereen die wil kan zich er hierna nog bij aansluiten.
  4. Bespreking hier twee (drie) weken nadat de tweede instemmer zich kenbaar heeft gemaakt. Voorsteller en de twee instemmers doen in ieder geval mee aan de discussie.
  5. Nadat de discussie is afgerond schrijft de voorsteller van het boek een korte samenvatting van de conclusies uit de discussie. Deze samenvatting wordt op de nkSF-website geplaatst.

Wanneer eenmaal een voorstel is aangenomen, staat het iedereen vrij daarnaast een tweede voorstel te doen (bijvoorbeeld in een ander genre). Er hoeft niet gewacht te worden tot een boek is besproken.

terug naar de inhoud

§1.7 Dankwoord

Ik wilde even wat mensen bedanken voor hun bijdrage(n) in welke vorm dan ook, zodat dit document (wat klinkt dat zwaar...) alleen maar beter kon worden. Ten eerste Peter Kleiweg, Ninia Bindenga, Saskia en Jonathan voor hun correcties op mijn soms humoristisch Nederlands, hun kritische opmerkingen en suggesties. Jonathan Black voor het bijhouden van de nkSF website (http://www.nksf.nl) en het HTMLiseren van dit bestand. En natuurlijk iedereen in nl.kunst.sf+fantasy voor alle discussies die er zijn gehouden, andere bijdragen en hun steun voor het schrijven van deze FAQ. Ik heb het met plezier gemaakt.

terug naar de inhoud

HOOFDSTUK 2 VAAK GESTELDE VRAGEN

§2.1 "Wanneer begint <omroep> weer met seizoen <x> van <serie>?"

Omdat dit een vraag is die vaak met geruchten, speculaties en grote fluctuaties gepaard gaat, kan deze beter beantwoord worden in de NG. Daaruit zal uiteindelijk wel het juiste antwoord rollen. Een goede tactiek is ook het mailen van de betreffende omroep. Zie daarvoor §4.3 Informatie over omroepen en zenders. Geen gegarandeerde reactie, maar het zal niet de eerste keer zijn dat zo de meest recente en meest betrouwbare info is verkregen. Ook van bv. de BBC (zie ook §4.3). Maar als je mailt: wees altijd beleefd!!!!!!!!

terug naar de inhoud

§2.2 "Ik heb een aflevering gemist, doordat mijn video timer niet werkte! Help me!"
en "Hoe zat dat ook al weer met <personage>? Wat is er in al die tijd gebeurd?"

Als je alleen wilt weten wat er in die aflevering is gebeurd en je hoeft hem niet per se te zien, dan kan je de episode guides gebruiken. Natuurlijk ook om je geheugen weer op te frissen. Via bijvoorbeeld Google of een andere zoekmachine. Je zou ook vooruit kunnen lezen, maar dan gaat de spanning er wel van weg!!!

terug naar de inhoud

§2.3 "B5? SW:TPM? LOTR? Waar hebben jullie het over?"

Om typtijd te besparen worden namen van series vaak afgekort. De meest gebruikte staan in Hoofdstuk 3.

terug naar de inhoud

§2.4 "Kan ik hier over Buffy/Horror posten?"

Rond dezelfde tijd dat er discussie gevoerd werd om nkSF te splitsen was er animo om een Buffy: The Vampire Slayer groep op te richten (nl.media.tv.buffy), maar dit vond teveel tegenstand zodat de fans hun toevlucht in alt.buffy.europe hebben genomen (waarvan een heleboel sinds een tijdje ook in nkSF posten). Buffy en Angel zijn hier echter wel on topic, net als Horror, zeker nu het ook officieel is toegevoegd tot het onderwerpsgebied van nkSF. Daarvoor zijn zelfs de EenRegelige Omschrijving en het Charter aangepast (maar niet alleen vanwege Buffy).

terug naar de inhoud

§2.5

terug naar de inhoud

§2.6 "Ik wil wat meer informatie over fanclubs"
en "Weten jullie wat over Role Playing clubs?"

In Hoofdstuk 4 staan wat links. Soms kan je ook info of advertenties vinden in SF-tijdschriften of in bepaalde winkels die staan in §4.4.

terug naar de inhoud

§2.7 "Waar kan ik kostuums, poppetjes e.d. kopen?"

In §4.4 staan wat winkeltjes genoemd die mogelijk kostuums en zeker memorabilia hebben.

terug naar de inhoud

§2.8 "Waar kan ik <serie> video's kopen?"

Natuurlijk in de normale CD-winkel, maar dat zijn alleen de Nederlands ondertitelde series. Voor wat apartere (bijv. V, Dr. Who, Dark Skies, Manga/Anime) zijn o.a. Warp 9 (Leiden), Fame (Kalverstraat/Dam in Amsterdam) en Virgin (Magna Plaza, achter Paleis op Dam) goede kandidaten. Bedenk wel dat import altijd duurder is dan "Made in Holland", maar dan moet niet-import natuurlijk wel te krijgen zijn.
Relatief populair zijn de online winkels, zoals Amazon.co.uk bijv.. Dit is echter nog maar een van de vele winkels, vraag eventueel in de groep naar ervaringen.

terug naar de inhoud

§2.9 "Ik wil op de hoogte blijven van alle nieuwtjes. Hoe bereik ik dat?"

Door verschillende tijdschriften te kopen/lezen. SFX is een goed Brits blad (zie ook http://www.sfx.co.uk), daarnaast heb je ook andere, soms gespecialiseerde, bladen uit de USA. In de betere tijdschriftenwinkel zijn deze te vinden (o.a. The American Book Center, zie http://www.abc.nl). In Nederland had je SF-Report (http://www.sfreport.nl), helaas is hij om verscheidene redenen opgeheven :'-(. Op hun websites hebben de bladen vaak ook nieuwtjes staan. Andere websites die je kunt raadplegen zijn: http://www.scifi.com en http://www.aint-it-cool-news.com. Zie ook §4.1 en §4.4.

terug naar de inhoud

§2.10 "Wat zijn al die [<tags>] in de subjectregel?"

Om een beetje regulering in de onderwerpen te krijgen, hebben we de tags ingesteld. Deze worden vóór de onderwerptitel in de subjectregel gezet, om duidelijk te maken wat voor soort discussie het is. Zie ook 1.5 (en Hoofdstuk 3).

terug naar de inhoud

§2.11 "Waar kan ik afleveringen downloaden?"

Aangezien het downloaden van afleveringen illegaal is, raden we aan om deze vraag niet te stellen of te beantwoorden. De rechthebbende maatschappijen zoeken actief op internet naar dit soort plekken en ondernemen actie hiertegen.

terug naar de inhoud

HOOFDSTUK 3 AFKORTINGEN EN SUBJECT TAGS

Deze lijst met afkortingen is een suggestie en is niet persé bindend. Er zijn afkortingen opgenomen van Tv-series, films en boeken die vaak terugkomen of gewoon handig zijn. Internet slang heb ik niet toegevoegd (ondanks verzoeken... ;-)).

ST = Star Trek
TOS = Star Trek (officieus The Original Series of ook Star Trek Classic)
TAS = Star Trek: The Animated Series
TNG = Star Trek: The Next Generation
DS9 = Star Trek: Deep Space Nine
VOY = Star Trek: Voyager
ENT = Enterprise
E:FC = Earth: Final Conflict

ST1 = Star Trek: The Motion Picture
ST2 = Star Trek II: The Wrath of Kahn
ST3 = Star Trek III: The Search for Spock
ST4 = Star Trek IV: The Voyage Home
ST5 = Star Trek V: The Final Frontier
ST6 = Star Trek VI: The Undiscovered Country
ST7 = Star Trek: Generations
ST8 = Star Trek: First Contact
ST9 = Star Trek: Insurrection
STX = Star Trek X (komt waarschijnlijk pas na 2002?)

SW = Star Wars
TPM = Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (of EP1)
AOTC = Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (of Ep2)
EP3 = Star Wars: Episode III
ANH = Star Wars: Episode IV - A New Hope
TESB = Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
ROTJ = Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi

B5 = Babylon 5
CRU = Crusade
TXF = The X-Files
BtVS = Buffy, The Vampire Slayer
MM = MillenniuM
PtL = Poltergeist the Legacy
FW = First Wave
B7 = Blake's Seven
BG = Battlestar Galactica
BG80 = Battlestar Galactica 1980
S:AAB = Space: Above & Beyond
SG1 = Stargate SG-1
FS = Farscape
DA = Dark Angel
O5 = Odyssey 5
JER = Jeremiah
DZ = The Dead Zone

LotR = Lord of the Rings
FOTR = Fellowship of the Ring
TTT = The Two Towers
ROTK = The Return of the King

tHGttG = The Hitchhickers Guide to the Galaxy
DW = Discworld (nee, ik ga niet alle DW boeken een afkorting geven!)
WoT = Wheel of Time

De tags voor gebruik in de header:

[ot] = Voor Off Topic berichten
[meta] = Berichten over nieuwsgroep zaken
[boek] = Berichten over boeken

terug naar de inhoud

HOOFDSTUK 4 OVERIGEN

§4.1 Lijst Tijdschriften / Verenigingen

SCIFI.COM (heel veel nieuwtjes)
http://www.scifi.com/
SF-Report (Nederlandstalig SF blad, helaas opgeheven)
http://www.sfreport.nl
The Flying Dutch (Star Trek fanclub)
http://www.tfd.nl/
The Babylon Project (B5 fanclub)
http://home.worldonline.nl/~drake/index.html
Het Nederlands Contactcentrum voor Science Fiction
http://www.ncsf.nl/
Spellen vereniging Ducosim (alles)
http://www.euronet.nl/~ducosim/
Live Roleplaying verenigingen
http://www.emphebion.org
http://www.arcana.nl

terug naar de inhoud

§4.2 Awards

World Science Fiction Society (Hugo Awards)
http://www.wsfs.org/
Science Fiction and Fantasy Writers of America (Nebula Awards)
http://www.sfwa.org/
Clark award
http://www.lsi.usp.br/~rbianchi/clarke/ACC.Award.html
Horror Writers Association (Bram Stoker Award)
http://www.horror.org/

terug naar de inhoud

§4.3 Informatie over omroepen en zenders

Op deze sites vind je waarschijnlijk wel een email adres.

Nederland

http://www.omroep.nl (alle publieke omroepen)
http://www.rtl4.nl
http://www.rtl5.nl
http://www.net5.nl
http://www.sbs6.nl
http://www.veronica.nl
http://www.v8.nl
http://www.yorin.nl

Buitenland

http://www.bbc.co.uk/cult

terug naar de inhoud

§4.4 Overig

Handige beginpagina over sciencefiction:
http://scifi.pagina.nl
Nieuws over allerlei films, vooral geruchten maar ja:
http://www.aint-it-cool-news.com
Officiële pagina van de nieuwe Lord of the Rings filmtrilogie:
http://www.lordoftherings.net
Sci-Fi, Fantasy & Horror resource guide:
http://members.tripod.com/amcchalmers/sciencefiction/sciencefictionresourceguide.html (Heel veel links)
SF Fan Site - Weer veel info
http://www.sfsite.com
Kostuums e.d.
Warp 9, Leiden, www.warp9.nl
Forbidden Planet, Londen. (doen ook mailorder)
Winkeltje in de Raadhuisstraat in Amsterdam (misschien).
Memoriabilia (e.d.)
American Book Center (voornamelijk boeken)
Amsterdam: Kalverstraat 185 (Bij de V&D)
Den Haag: Lange Poten 23
http://www.abc.nl
ComX (vooral SF en Comic)
Rozengracht, Amsterdam (Raadhuisstraat kant)
Chimera (vooral fantasy)
Damstraat, Amsterdam (steegje achter Nat. Monument)

terug naar de inhoud